8
تبليغات X
تور استانبول
فروش عمده پوشاک زنانه
طراحی سایت در اصفهان
شرکت ژئوتکنیک
درج آگهی
سررسید امین
خرید بک لینک
دکوراسیون داخلی
شما چت
طراحی برنامه اندروید در اصفهان
درب اتوماتیک
سقط خود به خودی
تاريخ : 9 آذر 1396 | 18:33 | نویسنده : حامد | بازدید : 13

سقط خودبه‌خودی (به انگلیسی: Miscarriage، spontaneous abortion) به از دست رفتن طبیعی محصول لقاح طی سه ماههٔ اول بارداری گویند. در گذشته از دست رفتن محصول لقاح پیش از هفتهٔ ۲۰ را نیز سقط می‌خوانند، اما با پیشرفت سونوگرافی تشخیصی امروزه کمتر از این محدودهٔ زمانی استفاده می‌شود.[۱]

گاه سقط بطور عمدی و ناشی از مصرف دارو یا دستکاری است که به آن سقط خودبخودی Miscarriage نمی‌گویند. واژه سقط جنین (Abortion) واژه ای کلی تری است و برای تمام انواع سقط اطلاق میشود

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 آذر 1396 | 18:33 | نویسنده : حامد | بازدید : 13

سقط خودبه‌خودی (به انگلیسی: Miscarriage، spontaneous abortion) به از دست رفتن طبیعی محصول لقاح طی سه ماههٔ اول بارداری گویند. در گذشته از دست رفتن محصول لقاح پیش از هفتهٔ ۲۰ را نیز سقط می‌خوانند، اما با پیشرفت سونوگرافی تشخیصی امروزه کمتر از این محدودهٔ زمانی استفاده می‌شود.[۱]

گاه سقط بطور عمدی و ناشی از مصرف دارو یا دستکاری است که به آن سقط خودبخودی Miscarriage نمی‌گویند. واژه سقط جنین (Abortion) واژه ای کلی تری است و برای تمام انواع سقط اطلاق میشود

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 آذر 1396 | 18:33 | نویسنده : حامد | بازدید : 13

سقط خودبه‌خودی (به انگلیسی: Miscarriage، spontaneous abortion) به از دست رفتن طبیعی محصول لقاح طی سه ماههٔ اول بارداری گویند. در گذشته از دست رفتن محصول لقاح پیش از هفتهٔ ۲۰ را نیز سقط می‌خوانند، اما با پیشرفت سونوگرافی تشخیصی امروزه کمتر از این محدودهٔ زمانی استفاده می‌شود.[۱]

گاه سقط بطور عمدی و ناشی از مصرف دارو یا دستکاری است که به آن سقط خودبخودی Miscarriage نمی‌گویند. واژه سقط جنین (Abortion) واژه ای کلی تری است و برای تمام انواع سقط اطلاق میشود

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 آذر 1396 | 18:33 | نویسنده : حامد | بازدید : 13

سقط خودبه‌خودی (به انگلیسی: Miscarriage، spontaneous abortion) به از دست رفتن طبیعی محصول لقاح طی سه ماههٔ اول بارداری گویند. در گذشته از دست رفتن محصول لقاح پیش از هفتهٔ ۲۰ را نیز سقط می‌خوانند، اما با پیشرفت سونوگرافی تشخیصی امروزه کمتر از این محدودهٔ زمانی استفاده می‌شود.[۱]

گاه سقط بطور عمدی و ناشی از مصرف دارو یا دستکاری است که به آن سقط خودبخودی Miscarriage نمی‌گویند. واژه سقط جنین (Abortion) واژه ای کلی تری است و برای تمام انواع سقط اطلاق میشود

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 آذر 1396 | 18:33 | نویسنده : حامد | بازدید : 13

سقط خودبه‌خودی (به انگلیسی: Miscarriage، spontaneous abortion) به از دست رفتن طبیعی محصول لقاح طی سه ماههٔ اول بارداری گویند. در گذشته از دست رفتن محصول لقاح پیش از هفتهٔ ۲۰ را نیز سقط می‌خوانند، اما با پیشرفت سونوگرافی تشخیصی امروزه کمتر از این محدودهٔ زمانی استفاده می‌شود.[۱]

گاه سقط بطور عمدی و ناشی از مصرف دارو یا دستکاری است که به آن سقط خودبخودی Miscarriage نمی‌گویند. واژه سقط جنین (Abortion) واژه ای کلی تری است و برای تمام انواع سقط اطلاق میشود

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 آذر 1396 | 18:33 | نویسنده : حامد | بازدید : 13

سقط خودبه‌خودی (به انگلیسی: Miscarriage، spontaneous abortion) به از دست رفتن طبیعی محصول لقاح طی سه ماههٔ اول بارداری گویند. در گذشته از دست رفتن محصول لقاح پیش از هفتهٔ ۲۰ را نیز سقط می‌خوانند، اما با پیشرفت سونوگرافی تشخیصی امروزه کمتر از این محدودهٔ زمانی استفاده می‌شود.[۱]

گاه سقط بطور عمدی و ناشی از مصرف دارو یا دستکاری است که به آن سقط خودبخودی Miscarriage نمی‌گویند. واژه سقط جنین (Abortion) واژه ای کلی تری است و برای تمام انواع سقط اطلاق میشود

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 آذر 1396 | 18:33 | نویسنده : حامد | بازدید : 13

سقط خودبه‌خودی (به انگلیسی: Miscarriage، spontaneous abortion) به از دست رفتن طبیعی محصول لقاح طی سه ماههٔ اول بارداری گویند. در گذشته از دست رفتن محصول لقاح پیش از هفتهٔ ۲۰ را نیز سقط می‌خوانند، اما با پیشرفت سونوگرافی تشخیصی امروزه کمتر از این محدودهٔ زمانی استفاده می‌شود.[۱]

گاه سقط بطور عمدی و ناشی از مصرف دارو یا دستکاری است که به آن سقط خودبخودی Miscarriage نمی‌گویند. واژه سقط جنین (Abortion) واژه ای کلی تری است و برای تمام انواع سقط اطلاق میشود

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 آذر 1396 | 18:33 | نویسنده : حامد | بازدید : 13

سقط خودبه‌خودی (به انگلیسی: Miscarriage، spontaneous abortion) به از دست رفتن طبیعی محصول لقاح طی سه ماههٔ اول بارداری گویند. در گذشته از دست رفتن محصول لقاح پیش از هفتهٔ ۲۰ را نیز سقط می‌خوانند، اما با پیشرفت سونوگرافی تشخیصی امروزه کمتر از این محدودهٔ زمانی استفاده می‌شود.[۱]

گاه سقط بطور عمدی و ناشی از مصرف دارو یا دستکاری است که به آن سقط خودبخودی Miscarriage نمی‌گویند. واژه سقط جنین (Abortion) واژه ای کلی تری است و برای تمام انواع سقط اطلاق میشود

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

صفحه قبل 1 صفحه بعد